Сугестопедия - ефикасно усвояване на знание без стрес, напрежение и умора

0 коментара0/5

Ако често си задавате въпроса как да помогнете на детето си да заобича това, което учи и още не сте стигнали до отговора, сигурно не сте чували за сугестопедията. Това е наука, съчетаваща в себе си педагогика, психология и изкуство. Тя е оригинална система за ефикасно усвояване на знание без стрес, напрежение и умора.

Сугестопедия - ефикасно усвояване на знание без стрес, напрежение и умора

Идеята, която лежи в основата на класическата сугестопедия е свързана с изследванията на проф. д-р Георги Лозанов, лекар психиатър, психотерапевт, физиолог на мозъка и педагог, върху неизползваните възможности на човешката личност и безопасното достигане до тях. Това е комуникация, която не нарушава свободната воля и избор на личността. С всички средства се стимулира спонтанната изява на участниците в комуникацията в атмосфера на любов и приемане, която е определяща за успеха в обучението на децата!

Методът е световно признат, но за съжаление малко популярен в родината си.

Преподаването по метода на класическа сугестопедия намалява тревожността на децата при усвояването на материала, те са по-уверени в себе си, изпитват спонтанна жажда за нови знания, които асоциират с приятни емоции и вдъхновение. Приложението на класическо изкуство в работата с децата формира в тях чувство за естетика, носи хармония и баланс в светоусещането им.

Добави описание

Първите наблюдения върху работата с деца по метода на класическа сугестопедия са направени още през 1970-1976 г. в българските училища в началните класове. Първокласниците са били обучавани да четат и смятат като интензивността на обучението задминавала в пъти стандартните темпове. В резултат от събраните от експерти на ЮНЕСКО впечатления от посещения в експерименталните класове, се стига до заключението, че:

Сугестопедията е по-висш метод на обучение за редица предмети и за различни типове курсисти, в сравнение с традиционните методи.

Освен че лесно усвояват многократно увеличен материал, децата, обучаващи се по метода на класическа сугестопедия развиват много други качества като висока мотивация и желание да опознават света и силна любознателност. Децата растат като свободни личности без да развиват тревожност и смело разгръщат творческите си способности.

Сугестопедията има 7 закона, но първият и най-важен е любовта!

Учителят подхожда във всеки един момент с любов – към децата и към предмета, който преподава, без любов не може да се създаде тази специфична комуникация.

Още преди своята кончина, бащата на сугестопедията, проф. Д-р Георги Лозанов, създава фондация на свое име, която има основна цел да запази, развива и разпространява научните постижения в областта на сугестологията и сугестопедията, както и да обучава и сертифицира преподаватели. За щастие има организации, които ежедневно полагат усилия да запазят духа и ценностите, завещани от създателя на метода на класическата сугестопедия и работят в посока все повече хора да се докоснат до този по-висш метод на обучение.

Добави описание

В тясно сътрудничество с Фондацията, Образователни центрове „Медиа” и Център по класическа сугестопедия „Вихровения” постоянно разработват програми за нуждите на обучаващите се деца и възрастни. Освен за изучаване на чужди езици, много подходящи и предпочитани са програмите по ограмотяване на деца от предучилищна възраст до II клас по метода на класическата сугестопедия.

Включени са няколко модула – курс по четене „Обичам да чета”, курс по четене и писане „Обичам да чета и пиша”, курс по математика „Звездоброец”, както и Сугестопедична занималня през учебната година. А от месец септември ще стартира и най-новата програма по английски език в център по класическа сугестопедия „Вихровения”, включваща подготовка за изпит IELTS. Това е първата и единствена сугестопедична програма, разработена специално, за да подготви курсистите по елементите на изпита.

Всички преподаватели са сертифицирани от Фондацията на проф. Лозанов, което гарантира високото качество на обучението и трайните резултати.

  • Ако изберете сугестопедията за своето дете, то ще бъде в атмосфера близка до семейната, ще бъде свободно да проявява себе си, ще бъде насърчено и подкрепено в изявата както на емоциите, така и на знанията си. То ще има поле за изява на своя естествен, откривателски дух и талант. И всеки родител е винаги добре дошъл да се включи в това пътешествие!

За повече информация: 

Сайта на „Образователен център МеДиа"

Център по класическа сугестопедия „Вихровения”

Още от "Дете"

Ефектът на музиката върху детето

Ефектът на музиката върху детето

Музиката влияе благоприятно на детето както преди раждането, така и след това. Музиката успокоява детето, спомага за физическото и умственото му развитие. Музиката е вид терапия, поради което е важно майките да пеят на своите деца.

Детските обувки

Детските обувки

Как да избираме детските обувки?

Приказна Коледа за детето

Приказна Коледа за детето

Коледа е най-невероятният празник за детето.